ΕΛΛΗΝΙΚΑ|ENGLISH
Τρίτη 13.04.2021ΕΛΛΗΝΙΚΑ|ENGLISH

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης, καθορίζει τα δικαιώματα των επιβατών όταν η πτήση τους καθυστερεί να αναχωρήσει, ακυρώνεται ή όταν τους αρνούνται την επιβίβαση λόγω υπερκράτησης.

Ο εν λόγω Κανονισμός εφαρμόζεται στους επιβάτες:
• που αναχωρούν από αερολιμένα στο έδαφος Κράτους Μέλους
• που αναχωρούν από αερολιμένα στο έδαφος τρίτης Χώρας με προορισμό αερολιμένα στο έδαφος Κράτους Μέλους και εφόσον η πτήση πραγματοποιείται με κοινοτικό αερομεταφορέα

με την προϋπόθεση ότι:
• οι επιβάτες έχουν επιβεβαιωμένη κράτηση στην συγκεκριμένη πτήση και
• παρουσιάζονται στον έλεγχο των εισιτηρίων την ώρα που έχει υποδείξει ο αερομεταφορέας ή εφόσον δεν προσδιορίζεται ώρα, το αργότερο σαράντα πέντε λεπτά πριν την αναγραφόμενη αναχώρηση της πτήσης, ή
• έχουν μεταφερθεί από την πτήση για την οποία έχουν κράτηση σε άλλη πτήση.

   Δικαιώματα Επιβατών
   Ερωπαϊκου Κοινοβουλίου


© Copyright 2018-2020, created by Stheo


Πολιτική Cookies | Χάρτης Πλοήγησης | Επικοινωνία

Το axdairport.com δεν αποτελεί την επίσημη ιστοσελίδα του Διεθνούς Αερολιμένα "Δημόκριτος" της Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για έναν ταξιδιωτικό οδηγό και ο χαρακτήρας του είναι καθαρά και μόνο ενημερωτικός. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πτήση σας, απευθυνθείτε στην αεροπορική σας εταιρεία.